Renovatie Kerk te Hoevenen

Renovatie van de O.L.Vrouw kerk te Hoevenen