Renovatie O.L.Vrouw Kerk te Hoevenen

Half december '13 werd gestart met de renovatie van de O.L. Vrouw Kerk aan het Frans Oomsplein te Hoevenen (Stabroek) in opdracht van de Kerkfabriek.

De werken omvatten de vernieuwing en het isoleren van de platte daken van de kerk, evenals het vervangen van het buitenschrijnwerk op de verdieping. Tegelijk wordt een deel van het gebouw bekleed met vezelcementpanelen, zodat een ganse reeks koudebruggen weggewerkt worden.

De dakwerken werden na een openbare aanbesteding toevertrouwd aan de firma Dekkers uit Hoboken, de overige aan de firma PIT Antwerpen uit Kapellen.

De eerste plannen voor deze renovatie dateren reeds uit 2009, maar omdat de subsidiëring zo lang op zich liet wachten, konden de werken pas dit jaar aanbesteed en toegewezen worden.

Het prijskaartje bedraagt iets meer dan 120.000 € (excl. BTW), waarvan bijna 40 % gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap. 

De werken werden begin mei '14 voltooid.

 

Situatie voor de werken

Zicht op de kerk voor de start van de werken ...                           

Zicht op de kerk na de werken

....en na uitvoering ervan

Nog een foto na de werken 

idem