EPB-regelgeving

Luchtdichtheid & blowerdoortest

Om een beter E-peil te bekomen is het aangewezen om een blowerdoorproef te laten uitvoeren teneinde de luchtdichtheid van de constructie te testen. Standaard rekent de EPB-software met een lekdebiet van 12 m³/hm², hetgeen zeer hoog is. Voor een nieuwbouwwoning waarbij de nodige zorg besteed werd aan de luchtdichtheid kan gemakkelijk een waarde lager dan 3 m³/hm² bereikt worden. Voor passiefhuizen geldt zelfs een eis van max. 0.6 m³/hm² !

Om een goede luchtdichtheid te bereiken zijn verschillende ingrepen nodig :

- een luchtdichte aansluiting van het buitenschrijnwerk met de wanden dmv aangepaste folies

- buitendeuren met onderdorpels zodat ook deze luchtdicht aansluiten

- afkleven van de naden in het luchtscherm van hellende daken en met de omliggende wanden

- luchtdicht afwerken van alle doorvoeren doorheen het luchtscherm bv. rondom schouwen

- etc

Om de luchtdichtheid te testen wordt achteraf een Blowerdoortest uitgevoerd. Dit is een gestandaardiseerde test waarbij dmv een ventilator de woning eerst in onder- en vervolgens in overdruk geplaatst wordt. Deze ventilator wordt meestal in een deuropening geplaatst, vandaar de naam Blowerdoor. 

Blowerdoortest : buitenzicht Blowerdoortest : binnenzicht Luchtdichtheid : folies rond het schrijnwerk