Hoe kiest u een betrouwbare aannemer?

1. Neem uw tijd: haast en spoed is zelden goed, zeker bij de keuze van een aannemer!Vraag om referenties en controleer deze: zijn vroegere klanten tevreden over zijn werk, zowel qua kwaliteit als op het gebied van prijs, timing, nakomen van afspraken etc. Controleer ook steeds of hij ervaring heeft met het soort werk dat uw project vereist. Vraag ook aan uw architect of hij al met deze aannemer gewerkt heeft en wat zijn ervaringen waren;

2. Controleer uw aannemer: meestal controleert uw architect vooraf of uw aannemer geen fiscale of sociale schulden heeft, maar u kan dit ook zelf doen aan de hand van het BTW nummer op de website van de sociale zekerheid ;de verplichting van aannemers om geregistreerd te zijn is helaas afgeschaft onder druk van Europa. Als het om een vennootschap gaat, kan u op de website van de Nationale Bank de jaarrekening controleren. Ook een zoektocht op internet of sociale media kan vaak interessante informatie opleveren! Als de firma enkel over een postbusadres beschikt of als er op het opgegeven adres meerdere firma's gevestigd zijn, zou dat zeker een knipperlicht moeten laten branden. Bij firma's zoals Graydon kan u een rapport opvragen over o.a. de termijnen binnen dewelke de firma haar leveranciers en onderaannemers betaalt. Lange betalingstermijnen of veel vervallen facturen duiden meestal op ernstige problemen. Hoelang bestaat de firma al ? Als ze pas werd opgericht, maar toch melding maakt van veel referenties, zou dat aanleiding moeten geven tot een gezonde achterdocht. 

3. Vraag een gedetailleerde offerte: vraag aan uw architect om een meetstaat op te stellen, zodat ook de aannemers een gedetailleerde offerte kunnen opmaken. Zo kan u (of uw architect) de verschillende offertes in detail vergelijken en bent u er zeker van dat u geen appels met peren vergelijkt. Uw architect kan u hierbij uiteraard met raad en daad bijstaan!

4. Vermijd voorschotten: sommige aannemers vragen grote voorschotten (soms wel 50 %). Vermijd dit! Uw aannemer zal meestal argumenteren dat hij vooraf materialen moet aankopen. Betrouwbare aannemers krijgen echter meestal ruime betalingstermijnen, zodat ze de materialen vaak al verwerkt hebben (en dus aan u kunnen factureren) voor ze deze zelf moeten betalen. Betaal enkel wat daadwerkelijk uitgevoerd is. Materialen die enkel geleverd werden, kunnen nog steeds terug gehaald worden. Mocht de aannemer in faling gaan, dan riskeert u alle teveel betaalde bedragen kwijt te zijn!

5. Vraag steeds een factuur: vraag steeds een officiële factuur. Voor sommige premies of belastingverminderingen hebt u trouwens een factuur nodig;

6. Vermijd cash betalingen: betaal de facturen bij voorkeur met een overschrijving, zo hebt u steeds een bewijs van de betaling. Op zwart werk hebt u geen enkele garantie!

7. Kies voor kwaliteit: ga niet steeds voor de laagste prijs. Beter iets meer betalen voor een kwalitatieve uitvoering dan u nog jaren ergeren (of procederen) omdat de werken niet aan uw verwachtingen beantwoorden.

8. Vraag uw architect om raad: bij de vorige tips heb ik al enkele malen verwezen naar uw architect. Hij is inderdaad het best geplaatst om u met raad en daad bij te staan!