Verborgen gebreken

 

            Enige tijd geleden werd ik aangesteld als gerechtsdeskundige om een technisch advies te geven i.v.m. verborgen gebreken aan een woning. Ik zal de situatie even kort schetsen :

- de huidige eigenaars (C) van het pand ontdekten bij de voorbereiding van verbouwingswerken dat er zich boven een verlaagd plafond stalen liggers bevonden. Deze bleken slecht geplaatst te zijn en bovendien te licht gedimensioneerd, waardoor er scheuren waren ontstaan in de muren van de bovenliggende wanden; 

Zicht op het plafond van de keuken Detailzicht van de geplaatste stalen liggers

- de vorige eigenaars (B) hadden het pand slechts kort in bezit en bleken zich niet bewust te zijn van deze problemen;

- de eigenaars voor hen (A) hadden op het gelijkvloers enkele muren verwijderd en vervangen door stalen liggers. Ze hadden niet de moeite genomen om deze liggers te laten dimensioneren door een ingenieur en hadden evenmin een bouwaanvraag voor deze werken aangevraagd;

            Uit mijn onderzoek bleek dat de liggers te licht waren en teveel doorbogen, wat voor barsten zorgde in de bovenliggende vloeren  en muren. De liggers dienden daarom door zwaardere profielen vervangen te worden of de lasten die erop droegen moesten verminderd worden. De kosten voor deze aanpassingen werden geraamd op ongeveer 10.000 €. 

            In haar vonnis stelde de rechtbank de oorspronkelijke eigenaar A aansprakelijk voor deze verborgen gebreken. Deze partij diende niet alleen de huidige eigenaar C te vergoeden, maar draaide ook op voor de kosten van de ganse procedure (± 5.000 €).

Moraal van het verhaal ?

            Als u werken aan een woning laat uitvoeren, waarbij bv. dragende muren vervangen worden door stalen liggers, is er altijd een bouwvergunning vereist ! Daarenboven dienen deze liggers steeds door een ingenieur berekend te worden !

            De kosten voor een degelijke studie en een bouwaanvraag wegen niet op tegen het risico dat u loopt wanneer u dit nalaat !

            Op de website van de Vlaamse Overheid kan u controleren of voor de door u geplande werken een vergunning nodig is.

            Voor het berekenen van dergelijke stalen liggers – en voor de bijhorende bouwaanvraag -  kan u steeds bij mij terecht. Neem contact op om een afspraak te maken.