Het belang van een goede meetstaat

            Veel architecten laten de opmaak van een meetstaat over aan de aannemer. Maar is dat wel verstandig ?

            Indien de architect geen meetstaat heeft opgemaakt, dient elke aannemer waaraan prijs wordt gevraagd zelf een meetstaat op te stellen alvorens hij zijn offerte kan opmaken. Vermits enkel de aannemer die het werk toegewezen krijgt, hiervoor vergoed wordt, is de kans reëel dat de meeste aannemers hier niet te veel tijd aan willen besteden. Vaak beperken ze zich dan ook tot een opmeting in grote lijnen, waarbij ze de hoeveelheden eerder zullen over- dan onderschatten. Ingeval de werken aan hen worden toegewezen, willen ze immers zeker niet tot de vaststelling komen dat ze zaken vergeten zijn of dat ze het werk niet kunnen uitvoeren voor de prijs die ze hebben afgesproken. De kans is dan ook groot dat de cliënt hierdoor uiteindelijk teveel betaalt !

            Mocht de aannemer de werken toch onderschat hebben, zal hij er alles aan doen om te besparen waar mogelijk om zijn verlies weg te werken of toch minstens te minimaliseren. Onnodig te zeggen dat dit de kwaliteit van zijn werk niet ten goed zal komen. Uiteraard is de cliënt daarvan het slachtoffer !

            Bij CoDa Architecten maken we daarom voor elk lot waarvoor we een lastenboek opmaken (bv. ruwbouw, timmerwerk, dakwerken etc.) steeds een bijhorende meetstaat. Deze wordt met de meeste zorg opgesteld, zodat er niets vergeten wordt, maar er ook niet teveel voorzien wordt. Hiervoor beschikken we over een gesofisticeerde methode die in de loop der jaren steeds verder verfijnd werd. Juridisch gezien is deze meetstaat slechts informatief en dient elke aannemer deze te controleren, maar we maken er een erezaak van om onze meetstaten zo correct mogelijk op te stellen.

            Op basis van de gedetailleerde meetstaat wordt ook een samenvattende opmeting opgemaakt die als basis kan dienen voor de aannemers om hun offerte op te maken. 

Samenvattende meetstaat

             Dankzij deze opmeting kunnen we ook vooraf een vrij nauwkeurige raming opmaken van de te verwachten kostprijs van elk lot.

            Tijdens de uitvoering dient de meetstaat ook als basis voor de opmaak van de vorderingsstaten. Zo kan nagekeken worden of de aannemer niet teveel of te vroeg vordert. M.a.w., dat u enkel betaalt voor wat effectief uitgevoerd is.

            Voor de opmaak van een meetstaat heeft de architect volgens de deontologische norm nr.2 recht op een verhoging van zijn ereloon met 10 %. Voor een nieuwbouw gaat het dus slechts om 0.7 % en voor een verbouwing om amper 1.2 % van de bouwkosten. Daarvoor krijgt u in ruil een verfijnd instrument om de kosten van uw bouwproject onder controle te houden. De besparing die u daarmee realiseert is vaak een veelvoud van de gemaakte investering !