Op zondag 27 mei  heb ik met deze woning deelgenomen aan de Vlaamse Renovatiedag : 

Voorgevel voor de verbouwing  Achtergevel voor de verbouwing 

Voorgevel voor de verbouwing            Achtergevel voor de verbouwing

De vernieuwde voorgevel De nieuwe achtergevel

De vernieuwde voorgevel                   De nieuwe achtergevel 

De eigenaars – een koppel met 2 kleine kinderen – hadden de woning eind 2014 aangekocht en vervolgens hun vorige woning verkocht.

Eind december had ik met hen een eerste gesprek en kort daarop besloten ze om met mij in zee te gaan voor de verbouwing van hun woning.

De voorbouw van de aangekocht woning dateerde van  1908 en maakte deel uit van een beschermd dorpsgezicht. Achteraan was rond 1960 een  langwerpige bijbouw opgetrokken naast de perceelgrens. Oorspronkelijk wilden ze op de plaats van dat bijgebouw een nieuwe uitbreiding realiseren, maar al van bij de eerste schetsen bleek dat het logischer was om de uitbouw rondom de bestaande woning te situeren.

Begin mei ’15 werd de bouwaanvraag ingediend. In augustus werd door de stad Antwerpen een vergunning verleend, maar die bevatte een reeks onzinnige eisen, opgelegd door (zo moest de – door houtrot aangetaste – houten roostering tussen gelijkvloers en verdieping bewaard blijven, moesten de sierlijsten tegen de plafonds behouden blijven, zodat er geen binneninsolatie geplaatst kon worden etc.). Deze voorwaarden waren niet verzoenbaar met de wensen van de eigenaars om hun woning degelijk te isoleren.

We zagen ons dan ook genoodzaakt om in beroep te gaan bij de bestendige deputatie. Gelukkig volgde die onze bezwaren en kregen we in november een gunstig antwoord.

Ondertussen hadden de eigenaars echter hun vorige woning verlaten en woonden ze tijdelijk in de garage achteraan in de tuin en in een mobilhome in de tuin. Een allesbehalve comfortabele situatie ….

Op voorstel van de ruwbouwaannemer werd besloten om de uitbreiding op te trekken  met CLT-panelen (Cross Laminated Timber) i.p.v. in traditioneel metselwerk. Dat vergde echter meer voorbereiding, zodat de eigenlijke werken pas in juni ’16 van start konden gaan. In februari ’17 werd het buitenschrijnwerk geplaatst en kon gestart worden met de binnenafwerking van de woning. Deze werd voor een groot deel door de eigenaar zelf uitgevoerd. Dat neemt uiteraard meer tijd in beslag dan wanneer alles door aannemers wordt uitgevoerd, vandaar dat de woning nog steeds niet volledig afgewerkt is, zoals u tijdens een bezoek zelf zal kunnen vaststellen.

Hoewel niet verplicht hebben de eigenaars toch een regenwaterput laten plaatsen voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine en het sproeien van de tuin. Daarnaast werden ook zonnepanelen geplaatst voor het opwekken van elektrische stroom en zonnecollectoren voor het opwarmen van de boiler van het sanitair warm water.

In het Nieuwsblad verscheen hierover een artikel.